ფიზიოთერაპია მობილმედში ბინაზე მომსახურებით‼️

MobilMed:

ფიზიოთერაპია მობილმედში ბინაზე მომსახურებით‼️
მომსახურებაში შედის:
1) კუნთის სტიმულაცია;
2) ელეკტროფორეზი;
3) ფონოფორეზი.