მედსპეისი

მაქსიმალური კომფორტი და უსაფრთხოება
გამოკვლევების დროს

მედსპეისი

მომსახურება სახლში გამოძახებით

მედსპეისი

თენემდროვე ტექნიკა და უზუსტესი ანალიზები

  • ძირითადი კვლევა

  • კოაგულაცია

  • ბიოქიმია

  • იმუნოლოგია

  • ვენერული

  • იმუნოსეროლოგია

  • აუტოიმუნ. ანტისხ

  • ბაქტერიოლოგია